Lantionpohjan lihakset – tunnistamisharjoituksia

Lantionpohjan lihasten kuntouttaminen on tärkeää aikuisen naisen hyvinvoinnille. Tässä blogissa kerron lyhyesti lantionpohjan lihasten merkityksestä. Lisäksi annan ...

Ikääntyneen fysioterapia

Tässä blogissa kerron sinulle mitä ikääntyneen fysioterapia on erikoisosaamis alueena. Aluksi kerron mitä on geriatria, johon ikääntyneen  ...

Nivelrikko lonkassa ja polvessa

Tässä blogissa kerron sinulle nivelrikosta. Keskityn tekstissäni lonkka- ja polvinivelen nivelrikkoon. Kerron blogissa nivelrikon oireista, fysioterapian sisällö...

Lantionpohjan toiminta ja kuntoutus

Tässä blogissa kerron sinulle, mitä on lantionpohjan toiminta ja kuntoutus. Kerron myös mitkä kaikki osa-alueet voivat vaikuttaa ...

Muistikuntoutus

Etenevät muistisairaudet ovat yhteiskunnallisesti kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Muistisairauksia sairastavien ihmisten määrä on kasvussa johtuen väestön ...

Kotikuntoutuksen kustannusvaikuttavuus

Suomen väestö ikääntyy nopeasti lähivuosina. Ikäihmisten määrän lisääntymisellä tulee olemaan suuri vaikutus: todennä...

Liikunnan terveyshyötyjä – osa 2

Terveyshyötyjen lisäksi säännöllinen liikkuminen on tärkeää koska se edistää lihaskuntoa, tasapainoa sekä koordinaatiota, jotka taas ...

Kotiharjoitteita & vinkkejä

Nyt on aika pitää huolta siitä, että liikkuu ja jumppaa tarpeeksi rajoituksista huolimatta! Liiku kotona mahdollisuuksien mukaan joka päivä. ...

Liikunnan terveyshyötyjä – osa 1

iikunnan terveyshyötyjä on paljon ja liikkumattomuus aiheuttaa yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Yli 65-vuotiaiden tulisi harjoittaa lihasvoimaa 2-3 kertaa ...

Virtsankarkailu ja miten siihen voi itse vaikuttaa

...